20 maja 2021

Głównymi zagrożeniami dla ludzi oraz mienia podczas pożaru jest wysoka temperatura, toksyczne produkty spalania oraz rozprzestrzeniający się dym. Warunki te…