29 maja 2023

est to zbiór kompatybilnych elementów tworzących instalację. Zadaniem takiego systemu to przede wszystkim samoczynne wykrycie pożaru, podanie alarmu oraz automatyczne…

29 maja 2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich…