Projektowanie, instalacja i konserwacja
Projektowanie, instalacja i konserwacja:
 • Systemów Sygnalizacji Pożaru
 • Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
 • Oddymiania klatek schodowych
 • Oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych
Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych:
 • Przejść instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych
 • Dylatacji konstrukcyjnych budynku
Dostawa, montaż i konserwacja gaśnic
Dostawa, montaż i konserwacja:
 • Klap oddymiających, wyłazów dachowych
 • Bram i rolet przeciwpożarowych
 • Kurtyn dymowych
 • Gaśnice i Hydranty (legalizacja, naprawa, badanie)
Wyposażenie przeciwpożarowe budynków:
 • Przygotowanie budynków do odbiorów PSP
 • Doradztwo, dobór i sprzedaż niezbędnego wyposażenia
Projektowanie i dokumentacje przeciwpożarowe – na każdym etapie inwestycji
Projektowanie i dokumentacje przeciwpożarowe – na każdym etapie inwestycji
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Symulacje oddymiania CFD
Serwis i konserwacja
Serwis i konserwacja:
 • Wszystkie systemy i instalacje ppoż
 • Serwis 24H z przyjazdami awaryjnymi