Projektowanie, instalacja i konserwacja

Projektowanie, instalacja i konserwacja:

 • Systemów Sygnalizacji Pożaru
 • Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
 • Oddymiania klatek schodowych
 • Oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych

Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych:

 • Przejść instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych
 • Dylatacji konstrukcyjnych budynku
Dostawa, montaż i konserwacja gaśnic

Dostawa, montaż i konserwacja:

 • Klap oddymiających, wyłazów dachowych
 • Bram i rolet przeciwpożarowych
 • Kurtyn dymowych
 • Gaśnice i Hydranty (legalizacja, naprawa, badanie)

Wyposażenie przeciwpożarowe budynków:

 • Przygotowanie budynków do odbiorów PSP
 • Doradztwo, dobór i sprzedaż niezbędnego wyposażenia
Projektowanie i dokumentacje przeciwpożarowe – na każdym etapie inwestycji

Projektowanie i dokumentacje przeciwpożarowe – na każdym etapie inwestycji

 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Symulacje oddymiania CFD
Serwis i konserwacja

Serwis i konserwacja:

 • Wszystkie systemy i instalacje ppoż
 • Serwis 24H z przyjazdami awaryjnymi