Projektowanie, instalacja i konserwacja:

– Systemów Sygnalizacji Pożaru
– Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
– Oddymiania klatek schodowych
– Oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego

Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych:

– Przejść instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych
– Dylatacji konstrukcyjnych budynku

Dostawa, montaż i konserwacja:

– Klap oddymiających, wyłazów dachowych
– Bram i rolet przeciwpożarowych
– Kurtyn dymowych
– Gaśnice i Hydranty (legalizacja, naprawa, badanie)

Wyposażenie przeciwpożarowe budynków:

– Przygotowanie budynków do odbiorów PSP
– Doradztwo, dobór i sprzedaż niezbędnego wyposażenia

Projektowanie i dokumentacje przeciwpożarowe – na każdym etapie inwestycji 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Symulacje oddymiania CFD

Serwis i konserwacja:

– Wszystkie systemy i instalacje ppoż
– Serwis 24H z przyjazdami awaryjnymi