Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Nasza firma specjalizuje się w realizowaniu usług przy tworzeniu instalacji chroniących obiekty przed ogniem. Skuteczne zabezpieczenie ppoż budynków ogranicza możliwość błyskawicznego rozprzestrzeniania się pożaru. Przygotowując system przeciwpożarowy, korzystamy z rozwiązań, które mają szybko reagować w stanie zagrożenia. Kompleksowe konstrukcje opierają się na wykorzystaniu aktywnych i pasywnych urządzeń. To pozwoli uzyskać optymalny poziom bezpieczeństwa.

Jakie są skuteczne zabezpieczenia ppoż. budynków?

Ochrona obiektów przed ogniem musi opierać się na wieloelementowych systemach. Takie zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków zapewnią skuteczną ochronę ludziom i przechowywanym przedmiotom. Niezawodne rozwiązania ppoż zapobiegają rozprzestrzenianiu się żywiołu, jak i też umożliwieniu prowadzenia działań ratowniczych. Dla uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa korzystamy z aktywnych i pasywnych opcji. Te pierwsze mają na celu:

 • ostrzec o zagrożeniu,
 • samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia,
 • uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru.

Wczesne wykrycie zagrożenia to możliwość przeprowadzenia ewakuacji. Rozpoczęcie gaszenia pożaru przez urządzenia ppoż ograniczy straty.

Jak działają aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Aktywna ochrona obiektów przed ogniem wykorzystuje produkty mające na celu wykryć i zwalczyć pożar. Do takich zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zaliczają się:

 • instalacje sygnalizacji zagrożenia,
 • stałe urządzenia gaśnicze,
 • wyposażenie do zraszania,
 • systemy hydrantowe,
 • mechanizmy odprowadzania dymu i ciepła.

Z praktycznego punktu widzenia zabezpieczenia aktywnie reagujące na zagrożenia są istotniejsze. Taka ochrona ppoż zwiększa bezpieczeństwo użytkowników budynków.

Co zapewniają pasywne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Bierne elementy systemu ochrony przeciwogniowej mają charakterystyczną cechę – nie wymagają aktywacji. To konstrukcje przeciwpożarowe, które pozwalają podzielić budynki na części. Wykorzystywane są do tego:

 • impregnacje ppoż,
 • zabudowy,
 • przegrody pożarowe,
 • mechanizmy ochrony kabli i elementów technicznych,
 • ściany i drzwi odporne na działanie ognia.

Stosując takie rozwiązania przeciwpożarowe, tworzymy zabezpieczenia, chronimy obiekt przed eskalacją pożaru.

Jak dobieramy elementy skutecznego systemu ppoż?

Zanim przystąpimy do prac przy tworzeniu systemu ochrony przed ogniem, przygotowujemy projekt i opracowujemy dokumentację ppoż. Analiza bezpieczeństwa pozwala określić odpowiednie rozwiązania dla danego obiektu. Gwarantujemy przygotowanie instalacji, które nie będą powodować fałszywych alarmów. Wszystkie elementy zostaną dopasowane także do wymagań danego obiektu. Konkretne normy i przepisy muszą być spełnione między innymi w budynkach użyteczności publicznej.

Do skutecznych zabezpieczeń ppoż budynku zaliczają się:

 • systemy oddymiania,
 • czujniki,
 • kurtyny.

Usunięcie dymu i trujących gazów z obiektów zapewni bezpieczne drogi ewakuacji. Odprowadzanie ciepła ograniczy ryzyko powstania termicznych obciążeń, które mogą doprowadzić do jego zawalenia. Czujniki przeciwpożarowe służą wykrywaniu i sygnalizowaniu pierwszych oznak ognia. Ostrzegają, zanim pojawią się płomienie. Kurtyny ppoż pozwalają zamknąć duże otwory, co zapobiega przenoszeniu się pożaru na sąsiednie strefy obiektu.

Profesjonalny montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych

Nasza oferta to kompleksowe usługi tworzenia systemów ochrony przeciwogniowej. Zapewniamy nie tylko dobór odpowiednich urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale także ich profesjonalny montaż. Wszystkie prace realizowane są przez zespół wykwalifikowanych pracowników. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w branży, a to gwarancja, że wszystko zostanie wykonane sprawnie i terminowo.

Czas realizacji montażu przeciwpożarowego systemu przekłada się na możliwość szybszego rozpoczęcia użytkowania obiektu. Dbamy o opracowanie planu przeprowadzenia poszczególnych prac, aby każdy etap został wykonany zgodnie z założeniami. W zależności od potrzeb konkretnych budynków zainstalujemy takie typy zabezpieczeń jak oddymiające, sygnalizacyjne, dźwiękowe elementy ostrzegawcze. Sprawdź nasze instalacje i rozwiązania przeciwogniowe!