Budynek mieszkalny wielorodzinny w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

 • Wykonanie systemu oddymiania.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru.
 • Uszczelnienie przejść kablowych instalacji SSP.

Budynek szkoły specjalnej w Warszawie

 • Wykonanie systemu oddymiania.
 • Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego.
 • Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Zespół zabudowy mieszkaniowej Praga-Południe

 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Wykonanie systemu oddymiania.

Zespół zabudowy mieszkaniowej Nowy Targówek

 • Dostarczenie, wykonanie montażu bram przeciwpożarowych.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Ogniochronne zabezpieczenie przejść rur palnych.
 • Ogniochronne zabezpieczenie dylatacji.

Lokal Stokrotka

 • Opracowanie projektu wykonawczego SSP i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż.
 • Okablowanie obiektu pod system sygnalizacji pożaru.
 • Dostawa i montaż urządzeń system.
 • Programowanie i uruchomienie systemu.
 • Dokumentacja powykonawcza.

Obiekt oświatowo-sportowy w  Pruszkowie

 • Ogniochronne zabezpieczenie przejść kablowych, przejść elektrycznych.
 • Ogniochronne zabezpieczenie dylatacji.

Lokal Pepco w Grodzisku Mazowieckim

 • Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
 • Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnica Ursus

 • Dostarczenie i montaż klap oddymiających.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mokotów

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych i szybów windowych.
 • Wykonanie biernych zabezpieczeń ogniochronnych przejść kablowych instalacji SSP stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Dom pomocy Społecznej w Pruszkowie

 • Dobór, opracowanie projektu wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej oraz system sygnalizacji pożaru.
 • Uszczelnienia przejść instalacyjnych rur palnych, niepalnych w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Hala magazynowa  dzielnica Targówek

 • Przebudowa grawitacyjnej instalacji usuwania dymu i ciepła z hali magazynowej
 • Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali

Gabinet Ortopedyczny w dzielnicy Śródmieście

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oświetlenia awaryjnego.
 • Wyposażenie obiektu w awaryjne oświetleniem.
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażenie obiektu w gaśnice.
 • Oznakowanie kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych i podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż.
 • Wykonanie uszczelnień ppoż. przejść instalacyjnych rur niepalnych w stropach.

Lokal „Biedronki’ w dzielnicy Śródmieście
w Warszawie

 • Wykonanie przejść instalacyjnych rur palnych, niepalnych, przejść kablowych w ścianach i stropach

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnica Praga-Południe

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Uszczelnienia przejść kablowych instalacji SSP w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Nowy Targówek

 • Uszczelnienie przejść instalacyjnych rur palnych i niepalnych w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.
 • Wydzielenie ogniochronne dylatacji.
 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Dobór i montaż klap oddymiających, bram pożarowych.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Bemowo

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych i szybów windowych.
 • Uszczelnienie przejść kablowych instalacji SSP w ścianach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Klub Fitness „Zdrofit” w Legionowie

 • Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru.
 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.

Przedszkole Niepubliczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.

Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażenie obiektu w gaśnice.
 • Oznakowanie kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych
  i podręcznego sprzętu gaśniczego.

Galeria Handlowo-usługowa „Galeria Grodova”

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażenie obiektu w gaśnice.
 • Oznakowanie kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych i podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż.

Zakład Produkcyjny TCHIBO MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. w Markach

 • Wykonanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w klasie EI120 w ścianach w zakładzie produkcyjnym.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Ząbkach

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.

Zespół budynków usługowo-biurowych Wola

 • Uszczelnienia przejść instalacyjnych rur palnych,niepalnych w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Budynek handlowo-usługowy w Radomsku

 • Wykonie biernych zabezpieczeń ogniochronnych przejść kablowych instalacji SSP stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Praga-Południe

 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.

Budynki zakwaterowania turystycznego Targówek  

 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru.
 • Montaż systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Wykonanie biernych zabezpieczeń ogniochronnych przejść kablowych instalacji SSP stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.
 • Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.