29 maja 2023

Bramy PPOŹ i wydzielenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie strefę pożarową stanowi budynek bądź jego część, która jest oddzielona od innych części za pomocą elementów oddzielenia przeciwpożarowego. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru, a także zapewnienie bezpieczeństwa przez określony czas. Każda ściana musi spełniać klasę odporności ogniowej REI, gdzie R oznacza nośność ogniowa, E szczelność ogniowa, natomiast I oznacza izolacyjność ogniową.

Do takich ścian można zaliczyć:
Bramy przeciwpożarowe, które stosuje się w celu oddzielenia stref pożarowych
w oparciu o zgodność z wymaganymi przepisami przeciwpożarowymi.
Występują w 3 klasach odporności ogniowej tj.: EI-30, EI-60 oraz EI-120, czyli zapewniają wytrzymałość na wypadek pożaru oraz izolacyjność przez określony czas.

Rodzaje bram przeciwpożarowych:
• przesuwne,
• rozsuwane,
• opuszczane,
• rolowane,
• segmentowe,
• rozwierane,
• kurtynowe elastyczne.

Bramy przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym, które należy wykonywać co 6 miesięcy.

Kurtyny dymowe stanowią element grawitacyjnego systemu oddymiania budynków. Służą one jako wydzielenie stref pożarowych w danym obiekcie pozwalając na zapobieganie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się dymu, a także na skierowaniu go w kierunku systemu oddymiającego.

Drzwi przeciwpożarowe są wytrzymałe oraz odporne na działanie temperatury jaka panuje w warunkach pożaru. Ich zadaniem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia przez określony czas. Występują w odporności ogniowej EI-30, Ei-60 oraz EI-120.

Przejścia przeciwpożarowe mają za zadanie ograniczyć przedostanie się pożaru przez określona ilość czasu. Uniemożliwiają przedostawanie się ogna oraz szkodliwych produktów spalania w przypadku pożaru. Stanowią też izolację termiczną dzięki czemu druga strona przepustu tak bardzo się nie nagrzewa.