12 kwietnia 2022

Podstawowym zadaniem dźwiękowego systemu ostrzegania jest nadawanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych w celu poinformowania o zaistniałym zagrożeniu osób przebywających…

20 maja 2021

Głównymi zagrożeniami dla ludzi oraz mienia podczas pożaru jest wysoka temperatura, toksyczne produkty spalania oraz rozprzestrzeniający się dym. Warunki te…