Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę
Montaż Instalacji Przeciwpożarowych
Ochrona Przeciwpożarowa Budynków
Projekty Ewakuacji Obiektów
Montaż Systemów Oddymiania
Jutom

Zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków. Od etapu koncepcji przez projekt, dobór i montaż urządzeń, reprezentowanie przy odbiorach Państwowej Straży Pożarnej, a kończąc na serwisie pogwarancyjnym.

Zatrudniamy doświadczonych i wyszkolonych inżynierów pożarnictwa, monterów i techników. Systemy Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, Oddymianie, zabezpieczenia ppoż, hydranty i gaśnice to dla nas codzienność.

Biurowce, magazyny, budownictwo wielorodzinne i budynki handlowo usługowe to nasza specjalność.

16 lat doświadczenia w branży przeciwpożarowej. Nam można zaufać!

Zapraszamy do kontaktu lub więcej informacji o nas.

Projektowanie, instalacja i konserwacja:
 • Systemów Sygnalizacji Pożaru
 • Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
 • Oddymiania klatek schodowych
 • Oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych:
 • Przejść instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych
 • Dylatacji konstrukcyjnych budynku
Dostawa, montaż i konserwacja:
 • Klap oddymiających, wyłazów dachowych
 • Bram i rolet przeciwpożarowych
 • Kurtyn dymowych
 • Gaśnice i Hydranty (legalizacja, naprawa, badanie)
Wyposażenie przeciwpożarowe budynków:
 • Przygotowanie budynków do odbiorów PSP
 • Doradztwo, dobór i sprzedaż niezbędnego wyposażenia
Projektowanie i dokumentacje przeciwpożarowe – na każdym etapie inwestycji
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Symulacje oddymiania CFD
Serwis i konserwacja:
 • Wszystkie systemy i instalacje ppoż
 • Serwis 24H z przyjazdami awaryjnymi
O nas

Jutom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. to firma, która jest kontynuacją działalności firmy JUTOM Tomasz Ciok, w związku z tym swoimi korzeniami sięga roku 2003.

Aktualności
Skontaktuj się z nami
Adres:
Świętego Mikołaja 27, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
NIP
5223105945
REGON
368829302
KRS
0000705731
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego